Hakkımızda

Merhaba,

2014 yılında Kastamonu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne başladım. Eğitim hayatım süresince çeşitli hastanelerde staj yaparak deneyim kazanma fırsatı buldum.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yetişkin, Çocuk sağlığı ve Toplu Beslenme stajlarımı tamamladım.

Yetişkin klinikte; poliklinik hastaları ve serviste yatan hastaların tıbbi beslenme tedavisi, gebe beslenmesi, serviste ve yoğun bakımda enteral ve parenteral beslenme nütrisyon desteği alan hastaların beslenme tedavisi uygulamalarına katıldım.

Çocuk hastalıkları kliniklerinde; Poliklinikte obezite ve diğer hastalıklarda beslenme tedavisi, nütrisyon desteği alan çocukların beslenmesi, çocuk metebolizma bölümündeki hastaların tıbbi beslenme tedavisi uygulamalarına, Diyabet polikliniğinde çocuklarda karbonhidrat sayımı uygulamalarına katıldım.

Kurumların mutfağında Toplu Beslenme Sistemleri stajımı tamamladım.

2018 yılında Diyetisyen unvanı almaya hak kazandım. Aynı zamanda Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne devam etmekteyim.

  Yaptığım Çalışmalar:

-Bitirme Tezi – Mikrobiyota ve Kanser İlişkisi (2018)

-Mezuniyet Projesi – Koenzim Q10 ve Sağlık üzerine etkileri (2018)

  Katıldığım Kongre ve Seminerler:

-Pediatrik Metabolizma Hastalıklarında Beslenme Konferansı( (Bezmialem Vakıf Üniversitesi)(Mart2019)

-Onkolojide Koruyucu ve Terapötik Beslenme Yaklaşımları(Yeditepe Üniversitesi)(Aralık 2018)

-Diyabet Öğrenci Sempozyumu(Türkiye Tıp Akademisi&Medeniyet Üniversitesi)(Kasım 2018)

-Farklı Spor Dallarında Beslenme(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(Mayıs 2018)

-Sağlıklı Yaşam Sempozyumu(Acıbadem Üniversitesi)(Nisan 2018)

-Geriatri Diyetisyenliği Kursu(Acıbadem Üniversitesi )(Nisan 2018)

-Sporcu Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu(Medipol Üniversitesi)(Mart 2018)

-Obeziteye Genel Bakış ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu(Kültür Üniversitesi)(Mart 2018)

-Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Eğitimi(Kastamonu Üniversitesi)(Aralık 2017)

-Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi(Okan Üniversitesi)(Kasım 2017)

-Obezite Diyetisyenliği Kursu(Okan Üniversitesi)Kasım 2017)

-Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu(Gülhane EAH)(Ekim 2017)

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu(Türkiye Diyetisyenler Derneği)(Nisan 2017)

-Karbonhidrat Sayımı Eğitimi (Diyabet Diyetisyenliği Derneği)(Mart 2017)